W-E-E

Water Energy Environment
Home Page


Do you want to support such good deeds like shown here ?

Malati Vaidya Smruti Trust accepts contributions.
ZPS Alyani, Murbad

जिल्हा परिषद प्राथ. शाळा अल्याणी येथे ज्या ठिकाणी पाण्याची टाकी ठेवायची आहे,त्या ठिकाणच्या उंच

ZPS Alyani, Murbad

जिल्हा परिषद प्राथ.शाळा अल्याणी शाळेचे पाण्याची टाकी व नळ जोडणी साठी मागणी पत्र.

Milhe Solar Net Metering

सोलर पॅनलचा फोटो

ZPS Alyani, Murbad

जिल्हा परिषद प्राथ.शाळा अल्याणी येथील शालेय विद्युत मीटर.

ZPS Alyani, Murbad

जिल्हा परिषद प्राथ.शाळा अल्याणी येथील नळ कनेक्शन ते पाणी ठेवण्याची जागा हे अंतर साधारणतः 50 फूट आ

ZPS Alyani, Murbad

जिल्हा परिषद प्राथ.शाळा अल्याणी येथील शालेय मुलींचे मुतारी घर ज्या ठिकाणी नळ जोडणी आवश्यक आहे.

ZPS Alyani, Murbad

जिल्हा परिषद प्राथ.शाळा अल्याणी येथील शालेय मुलांची मुतारी ज्या ठिकाणी नळ जोडणी आवश्यक आहे.

ZPS Alyani, Murbad

जिल्हा परिषद प्राथ.शाळा अल्याणी येथील मुलांचे हांड वाश स्टेशन ज्या ठिकाणी नळ जोडणी आवश्यक आहे.

ZPS Alyani, Murbad

जिल्हा परिषद प्राथ. शाळा अल्याणी येथील शालेय किचन शेड ज्या ठिकाणी नळ जोडणी आवश्यक आहे.

ZPS Alyani, Murbad

जिल्हा परिषद प्राथ.शाळा अल्याणी येथील मुलींचे शौचालय ज्या ठिकाणी नळ जोडणी आवश्यक आहे.

ZPS Alyani, Murbad

जिल्हा परिषद प्राथ.शाळा अल्याणी येथील मुलांचे शौचालय ज्या ठिकाणी नळ जोडणी आवश्यक आहे.

ZPS Alyani, Murbad

जिल्हा परिषद प्राथ.शाळा अल्याणी येथे पाण्याची टाकी ठेवण्यासाठी स्लॅब ची जागा उपलब्ध आहे.

ZPS Alyani, Murbad

जिल्हा परिषद प्राथ.शाळा अल्याणी येथे ग्रामपंचायत मार्फत शाळेला कायमस्वरूपी एक नळ कनेक्शन दिले

ZPS Alyani, Murbad

About Website

Grievance:Dept/TRID/2021/2432

महाराष्ट्रातील बऱ्याच जिल्ह्यांमध्ये तालुक्यांमध्ये आजकाल सोलर स्ट्रीट लाईट क

Milhe Solar Net Metering

महावितरणकडून आज सौर निर्मिती प्रकल्प मीटर जोडून अधिकृतपणे सुरू करण्यात आला